PARTNERZY

DACHSYSTEM

 

 

ul. Jamnicka 79d
33-300 Nowy Sącz

tel.607 388 292

e-mail: biuro@dachsystem.biz.pl

Data powstania: 14 kwieciń 1993


Wpis do ewidencji działalności gospodarczej 7099

Numer NIP: 734-101-36-22

Numer Regon: 490103631